This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €60 away from free shipping.

Victorias Organiska växtnäring 1 l

€13,10

Till växter ute och inne.

Victorias Organiska växtnäring 1 liter är en flytande organisk växtnäring full av energi. Fermenterad och naturligt mineraliserad. Ger friskare grönska, rikare blomning, god skörd, välmående växter och en vitalare jord. Innehåller stärkande probiotiska mikrober, antioxidanter, vitaminer, enzymer och aminosyror samt levande fotosyntesbakterier som fixerar kväve och energi till jorden. Näringen stimulerar tillväxt direkt när den vattnas ut.


Användning: Tillsätt näring i en vattenkanna. Häll på vatten och rör om väl. Normal dos 20 ml/l vatten. Växter inomhus 1–2 gånger/vecka februari–oktober. 1 gång/månad under växternas vilotid november–januari. Köksväxter och sommarblommor 1–2 gånger/vecka april–augusti.

Förvara gärna svalt & mörkt, ej högre än rumstemperatur.

Växtnäring bör inte förvaras i temperaturer över 30 grader eller minusgrader då mikroorganismerna kan ta skada och produkten förlorar sin funktion. Förvara ej produkten i direkt solljus.Växtnäringen är fermenterad och normalt blir det ett litet pys när man öppnar flaskan. Det visar att mikroberna lever och mår bra. Efter transport så öppna flaskan försiktigt då det ibland kan pysa till lite extra.

Innehåll:

Fermenterade färska eko grönsaksrester, eko rörsockermelass & naturliga levande jordmikrober.

Kväve & CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rurbrum.

Kvävefixerande bakterier:

Azospirillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis.

Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc pseudomesenteroides.

Jästvamp: Saccharomyces cervisiae

Gramnegativa bakterier: Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonas fluorescens.

Actinobakteria: Bifidobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus.

Rhizosfärmikrober: Arthrobacter globiformis, Brevibacillus brevis, Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Trichoderma reesei.

Bioaktiva ämnen som antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer, organiska syror och probiotiska aktiva mikrober. Organisk växtnäring har medvetet en låg koncentration av näringsämnen för att de levande probiotiska mikroberna ska må bra. pH 3,5.

Shipping 2-4 workdays with PostNord


Victorias Organiska växtnäring 1 l

€13,10

Secure transactions

Transactions are handled with bank-grade security.

Simple checkout

Our secure checkout is quick and easy to use.

Get in touch

Have questions? Get in touch with us at any time.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Shop over €60 and get free shipping.
No more products available for purchase