This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €60 away from free shipping.

Victorias Naturliga jordmikrober 1 l

€13,10

Bygg en näringsrik jord full av kol och humus med Victorias naturliga jordmikrober. En jord som ger friska växter och god skörd.

Mikrober kan även användas som ett jordförbättringsmedel eller i din kompost för att motverka metangasbildning. Fotosyntes bakterierna har en viktigt funktion i klimatarbetet eftersom dom fixerar aggressiva kvävegaser och CO2.

Användning: Du kan bladgödsla trädgårdsväxter som ofta drabbas av olika svampsjukdomar som tex, buxbom, ligusterhäcken, rosor, jordgubbar, pioner, klematis. Jordmikroberna stärker växternas eget försvar och gör dem mer motståndskraftiga mot de skadliga svamparna. Blanda 10ml mikrober med 1L ljummet vatten och spraya bladen i april-oktober cirka 1-2 gånger i månaden. Det går också bra att kombinera med att vattna ut lösningen kring plantorna.

Vattna gärna nyplanterade växter / krukväxter med mikroberna för att stärka deras rötter och etablering.

Mikrober kan också användas för att fermentera egen näring. Tillsätt 5% mikrober med 5% rörsockermelass om du till exempel vill fermentera nässelvatten. Använd ljummet vatten och om möjligt utan klor.

Istället för bokashiströ kan man använda jordmikrobern och spraya på hushållsavfallet i hinken.

Innehåll:

Naturliga & levande jordmikrober.

Kväve & CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rurbrum.

Kvävefixerande bakterier: Azospirillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis.

Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc pseudomesenteroides

Jästvamp: Saccharomyces cervisiae.

Gramnegativa bakterier: Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonas fluorescens.

Actinobakteria: Bifidobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus.

Rhizosfärmikrober: Arthrobacter globiformis, Brevibacillus brevis, Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Trichoderma reesei.

1 liter. Förvaras mörkt och helst i rumstemperatur. 

Shipping 2-4 workdays with PostNord


Victorias Naturliga jordmikrober 1 l

€13,10

Secure transactions

Transactions are handled with bank-grade security.

Simple checkout

Our secure checkout is quick and easy to use.

Get in touch

Have questions? Get in touch with us at any time.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Shop over €60 and get free shipping.
No more products available for purchase